Huisregels

  In de zandbak bij Sand in the City mag veel, maar ook bij ons gelden er regels.

  • Het verblijf in de zandbak en deelname aan de aangeboden activiteiten is op eigen risico
  • De zandbak is bedoeld voor kinderen t/m 10 jaar
  • Als ouders/begeleider ben je zelf verantwoordelijk voor het toezicht op je kinderen
  • (Huis)dieren mogen niet in de zandbak
  • Afval in de daarvoor bestemde bakken deponeren
  • Bij diefstal, vernielingen of een ander strafbaar feit wordt altijd aangifte gedaan en de schade zal worden verhaald op de veroorzaker
  • Aanwijzingen van de beheerder dienen altijd opgevolgd te worden. Bij het niet nakomen van bovenstaande huisregels kun je  verwijderd worden
  • Als bezoeker ben je zelf verantwoordelijk voor je eigen spullen; Sand in the City accepteert geen aansprakelijkheid voor verlies, beschadiging of diefstal van je persoonlijke eigendommen